Home

Mediation in strafzaken

Burenruzies, (vecht)scheiding of agressie tegen dienstverleners: het zijn voorbeelden van situaties die dagelijks leiden tot aangifte.  En ze hebben grote impact op het leven van alle betrokkenen. Mediation in strafzaken kan hierin het verschil maken.

Mediation in strafzaken is een bemiddelingsproces dat na aangifte of tijdens een lopende strafzaak in gang wordt gezet omdat een justitiële verwijzer naar een onafhankelijke mediator doorverwijst. Deze vorm van herstelbemiddeling is erop gericht betrokkenen – slachtoffers én verdachten – met het gebeurde in het reine te brengen. In de grote steden van Nederland zijn pilots gestart, waarbij politie, OM of rechters doorverwijzen naar mediation. Overigens mogen ook advocaten, rechtshulpverleners, slachtoffers en verdachten een mediation voorstellen.

Stichting mediation in strafzaken juicht deze ontwikkeling toe: in navolging van buitenlandse successen verdient mediation in strafzaken een vaste plek in het Nederlandse strafrecht.