Mediator

Sinds 1 juni 2017 worden door de mediationbureau’s in alle rechtbanken in Nederland strafzaken doorverwezen naar mediators. Deze mediators zijn ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland. Zij voldoen aan de benodigde extra kwaliteits- en ervaringseisen voor dit specialisme, hebben ervaring met mediation in strafzaken.

Mediators in strafzaken hebben in 2016 een beroepsvereniging opgericht: de Vereniging Mediators in strafzaken. Deze beroepsvereniging is de opvolger van de Stichting Mediation in strafzaken: deze is in 2017 opgeheven.

Iedere betrokkene in een strafzaak (slachtoffer, verdachte, advocaten, politie, officier van justitie, rechter) kan een verzoek doen om mediation op te starten. Wilt u in een lopende strafzaak een verwijzing naar mediation aanvragen? Doe dat in overleg met het Mediationbureau van de rechtbank in uw regio. De contactgegevens vindt u op de website van de rechtspraak.

Komt u er niet uit? Neem contact op met een van de mediators van De Mediation Coöperatie, via de website van de coöperatie.

Lees meer over de kwaliteitseisen waaraan mediators in strafzaken moeten voldoen in het Handboek Mediation, Den Haag: Sdu, 2017, 6e geheel herzien druk, hoofdstuk 18.