Slachtoffer

U bent slachtoffer?

Mediation kan al bij een aangifte of tijdens een lopende strafzaak in gang worden gezet. Het strafrecht doet op dat moment een stap terug om af te wachten of het zinvol is dat partijen via een mediator met elkaar in gesprek gaan. In strafzaken worden vrijwel altijd twee mediators ingezet.

Misschien moet u daar nog helemaal niet aan denken? Want waarom zou u contact willen met de dader? En die dader doet toch alleen mee om zijn straf te ontlopen? Praat daar gerust over met de mediators. U hebt altijd eerst een apart gesprek met de mediators. Daarna beslist u samen met de mediators over het vervolg. Mediators in strafzaken letten er op dat een eventuele mediation in het belang van een slachtoffer is.

Soms is het beter om het contact met een dader helemaal via de mediators te laten lopen. De ervaring leert wel dat een gezamenlijk kan bijdragen aan het terugdringen van stress bij slachtoffers. Soms ervaren slachtoffers het als een opluchting om rechtstreeks vragen te kunnen stellen aan de dader en om te vertellen welke ellende zijn daad heeft aangericht.

Ook over schadevergoeding en andere vormen van herstel kunnen in de mediation afspraken worden gemaakt. Daarvoor wordt dan een zogenaamde vaststellingsovereenkomst gesloten.

Doel van mediation in strafzaken
Als slachtoffer krijgt u de ruimte om met de dader(s) de gebeurtenis te bespreken. Face-to-face confrontaties leiden aantoonbaar tot vermindering van posttraumatische stress. En vaak tot:

  • erkenning van leed
  • herstel van de (sociale) band met de verdachte, als dat een bekende is
  • ontvangst van excuses
  • schadevergoeding
  • echt gehoord worden

Daarna is een strafzaak soms niet meer nodig. Partijen kunnen de officier van justitie vragen om een sepot van de strafzaak, of om de schadevergoeding of andere afspraken als maatregel op te leggen. De officier van justitie of de rechter beslissen vervolgens of dat verzoek kan worden gehonoreerd.