Doorverwijzen

Doorverwijzen

Doorverwijzen naar mediation kan na aangifte of tijdens een lopende strafzaak. Een belangrijke reden om mediation in te zetten voor een slachtoffer is het af- of wegnemen van angst. Voor daders is er een bewezen verminderde kans op terugval.

Bemiddelen
Een in strafzaken gespecialiseerde mediator brengt de betrokkenen met elkaar in gesprek. Doel: de gevolgen herstellen en afspraken maken over de toekomst. Evaluatie van proefprojecten met verwijzing naar mediation voorafgaand aan de strafzitting liet positieve resultaten zien. Gesprekken tussen slachtoffers en daders leveren in ruim 70% van de gevallen onderlinge afspraken op.

Seponeren
Zaken die geschikt zijn voor doorverwijzing variëren van vernieling en conflicten op scholen tot stalking, mishandeling, financieel misbruik, zedenmisdrijven en burenruzies. Vindt mediation in de politie- of officiersfase plaats? Dan kan de officier van justitie de uitkomst van de mediation afwachten om al dan niet tot vervolging over te gaan.

Ook advocaten van verdachten en slachtoffers kunnen contact opnemen met het mediationbureau en om verwijzing vragen. Verdachten en slachtoffers kunnen dat ook doen. De contactgegevens zijn te vinden via de website rechtspraak.nl

Slachtofferhulp Nederland kan slachtoffers daar ook bij helpen.

Mediators zullen altijd de schade en eventuele schadevergoeding bespreken tijdens de mediation. Ook de eventuele samenloop met het vorderen van immateriële en materieel schade of het aanvragen van een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij ernstig letsel wordt in de mediation betrokken.

Loes van der Wees, officier van justitie/afdelingshoofd beleid en strategie
‘Ik heb hier in Rotterdam een project lopen met mediation in strafzaken. Wat ik ervan zie is dat het naar een duurzame oplossing leidt. Je kunt wel over en weer aangiftes doen, maar met mediation doe je wat aan de basis van het conflict en stop je die stroom van aangiftes. Mediation geeft vertrouwen in de mensheid terug.’