Dader

U bent de dader?

We spreken hier van daders, maar mediation in strafzaken wordt meestal ingezet voorafgaand aan een eventuele veroordeling. Als u overweegt om een mediation aanbod te doen of te accepteren, is het van belang dat u bereid bent te kijken naar uw eigen aandeel in de aanleiding voor de aangifte tegen u. Deelname aan mediation is geen bekentenis van een strafbaar feit, maar zonder bereidheid verantwoordelijkheid te nemen en het verhaal van het slachtoffer aan te horen komt er geen gelijkwaardig gesprek op gang tussen daders en slachtoffers. Zo’n gesprek gaat over emotionele gevolgen, toekomstige afspraken en eventuele schadevergoeding.

Hebt u twijfels over de zin van zo’n mediation? Praat er gerust over met de mediators. U hebt altijd eerst een apart gesprek met de mediators. Pas daarna wordt besloten of mediation een begaanbare weg lijkt.

Dader
De dader krijgt via de mediation de kans om met zijn slachtoffer in dialoog te gaan en ervaart daardoor de (emotionele) gevolgen van zijn gedrag. Een geslaagde mediation resulteert bij de dader dan ook regelmatig:

  • opluchting
  • meer begrip van de omgeving
  • gedragsverandering
  • onderlinge afspraken zonder strafoplegging door de rechter
  • het vermijden van een strafzaak

Mediators in strafzaken
Zoekt u een mediator? Neem contact op met het mediationbureau van de rechtbank bij u in de buurt of met een van de gespecialiseerde mediators van De Mediation Coöperatie.

Advocaten kunnen worden betrokken bij de mediation. Meestal zijn zij niet bij gezamenlijke gesprekken aanwezig. Wel kijken zij mee naar de uitkomsten van de mediation. De mediator zal altijd vragen naar de betrokkenheid van advocaten en partijen in de gelegenheid stellen om te overleggen met hun advocaat of (rechts)hulpverlener.

Diana Hopmans, voorzitter van de Rotterdamse Vereniging voor Jeugdrechtadvocaten:
‘Bij mediation hebben partijen invloed op hun eigen zaak. Het levert daardoor meer op voor zowel dader als slachtoffer.’