Mediation in strafzaken

Burenruzies, huiselijk geweld, echtscheiding, uitgaansgeweld, agressie tegen publieke dienstverleners: het zijn voorbeelden van situaties die dagelijks leiden tot aangifte. Het heeft grote impact op het leven van de betrokkenen en vaak ook op omstanders. Mediation kan hierin het verschil maken.

Op deze website vinden slachtoffers, verdachten en daders, advocaten en verwijzers, (rechts)hulpverleners en iedereen die geïnteresseerd is in mediation in strafzaken meer informatie. Deze website is een initiatief van betrokken en gespecialiseerde mediators in strafzaken, die hart hebben voor de zaak en kwaliteit van mediation in strafzaken.

Nieuws

Meer geld naar mediation, en niet naar mediators?

Het is natuurlijk goed nieuws dat de motie van 21 november 2019 om het budget voor mediation in strafzaken in 2020 te verhogen is aangenomen door de Tweede Kamer. Meer mogelijkheden voor de justitiële autoriteiten om te verwijzen naar mediation in strafzaken dus. Maar...

Lees meer

Mediation in strafzaken is bemiddeling na aangifte, tijdens een lopende strafzaak. In Nederland wordt zo’n mediation meestal opgestart een justitiële verwijzer
doorverwijst. Het kan ook op initiatief van de politie en openbaar ministerie (OM) of rechters die doorverwijzen naar mediation. Ook advocaten, rechtshulpverleners, slachtoffers en verdachten mogen een mediation voorstellen (in overleg met de officier van justitie, parketmedewerker, rechter-commissaris of rechter).
Mediation is een vorm van herstelbemiddeling en is erop gericht betrokkenen –
slachtoffers én verdachten – met het gebeurde in het reine te brengen. Sinds 1 juni 2017 wordt door de Mediationbureaus van alle rechtbanken in Nederland verwezen naar mediation. Volgens artikel 51h van het Wetboek van Strafvordering moeten de justitiële verwijzers rekening houden met de uitkomst van een mediation.
Mediation kan ook preventief worden ingezet, dus nog voordat aangifte is gedaan. Ook dit gebeurt steeds vaker, bijvoorbeeld op initiatief van gemeenten, politie, woningbouwcorporaties en andere professionals die te maken hebben met dergelijke vaak slepende en slopende conflicten. De mediators van de Mediation Coöperatie zijn gespecialiseerd in dergelijke preventieve conflicthantering en werken met de aanpak van de Vreedzame Wijk
www.stichtingvreedzaam.nl.
Mediation kan ook na afloop van een strafzaak: bijvoorbeeld als een veroordeelde
zijn straf erop heeft zitten en weer terugkeert in de omgeving van zijn slachtoffer of diens nabestaanden.