Mediation in strafzaken is inmiddels redelijk ingeburgerd in het strafproces. Tegelijkertijd wordt de potentie van mediation in letsel- en overlijdensschade zaken nog onderbenut. In Verkeersrecht publiceerde Janny Dierx een artikel over de mogelijkheden en wenselijke...