U bent de dader?

We spreken hier van daders, maar mediation in strafzaken wordt meestal ingezet voorafgaand aan een eventuele veroordeling. Dan is juridisch nog sprake van een verdachte.

Als u overweegt om een mediation aanbod te doen of te accepteren, is het van belang dat u bereid bent te kijken naar uw eigen aandeel. Deelname aan mediation is geen bekentenis van een strafbaar feit, maar zonder bereidheid verantwoordelijkheid te nemen en het verhaal van het slachtoffer aan te horen is het moeilijk om een gelijkwaardig gesprek op gang te brengen met een slachtoffer. Dat kan ook als u vindt dat het slachtoffer een eigen aandeel heeft. Een realistisch gesprek gaat over ieders emoties en drijfveren en ook over toekomstige afspraken en eventuele schadevergoeding.

Hebt u twijfels over de zin van zo’n mediation? Praat erover met de mediators. U hebt altijd eerst een apart gesprek. Een slachtoffer ook. Pas daarna wordt besloten of mediation een begaanbare weg is.

Dader

De dader krijgt via de mediation de kans om met zijn slachtoffer in dialoog te gaan en ervaart daardoor de (emotionele) gevolgen van zijn gedrag. Een geslaagde
mediation resulteert bij de dader dan ook regelmatig:
– opluchting
– meer begrip van de omgeving
– gedragsverandering
– onderlinge afspraken, waar mogelijk zonder strafoplegging door de rechter
– het vermijden van een strafzaak

 

Advocaten

Advocaten kunnen worden betrokken bij de mediation. Meestal zijn zij niet bij gezamenlijke gesprekken aanwezig. Wel kijken zij mee naar de uitkomsten van de
mediation. De mediator zal altijd vragen naar de betrokkenheid van advocaten en partijen in de gelegenheid stellen om te overleggen met hun advocaat of
(rechts)hulpverlener.