Mediators in strafzaken

Zoekt u een mediator in strafzaken? Neem contact op met het  mediationbureau van de rechtbank bij u in de buurt  of met een van de gespecialiseerde mediators van De Mediation Coöperatie. De coöperatie werkt met gekwalificeerde mediators door heel Nederland.

Jent Bijlsma en Janny Dierx richtten samen De Mediation Coöperatie op, waar gespecialiseerde mediators en andere professionals samenwerken. Lees op de website meer over wat gespecialiseerde mediators kunnen betekenen bij huiselijk geweld, slepende burenruzies, eergerelateerd geweld, financieel misbruik en andere complexe en
geëscaleerde conflicten.

De mediators van de coöperatie zijn ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland en/of het ADR
International Register (ADR).
De mediators voldoen aan de benodigde extra kwaliteits- en ervaringseisen voor dit specialisme, hebben kennis over het toepassen van herstelrecht in de context van
het strafrecht, beschikken over psychologische kennis hebben ervaring met complexe conflicten.
Lees meer over de kwaliteitseisen waaraan mediators in strafzaken moeten voldoen in het Handboek Mediation, Den Haag: Sdu, 2017, 6e geheel herziene druk,
hoofdstuk 18.

De mediators van De Mediation Coöperatie leiden mediators in strafzaken op bij Caleidoscoop en The Lime Tree en geven verdiepingstrainingen aan mediators in strafzaken over de kwaliteit van de vaststellingsovereenkomst en schadevergoeding, over mediation bij grote groepsconflicten, het uitvoeren van wijkmediations, huiselijk geweld en financieel misbruik van ouderen.

Iedere betrokkene in een strafzaak (slachtoffer, verdachte, advocaten, politie, officier van justitie, rechter) kan een verzoek doen om mediation op te starten.
Wilt u in een lopende strafzaak een verwijzing naar mediation aanvragen? Doe dat in overleg met het Mediationbureau van de rechtbank in uw regio. De contactgegevens vindt u op de website van de rechtspraak.

Komt u er niet uit? Neem contact op met een van de mediators van De Mediation Coöperatie, via deze website of via website van de coöperatie. Er is ook een beroepsvereniging voor mediators in strafzaken: de Vereniging Mediators in strafzaken.