Het is natuurlijk goed nieuws dat de motie van 21 november 2019 om het budget voor mediation in strafzaken in 2020 te verhogen is aangenomen door de Tweede Kamer. Meer mogelijkheden voor de justitiële autoriteiten om te verwijzen naar mediation in strafzaken dus. Maar wanneer komt er meer geld voor de mediators die dit werk uitvoeren?

Als mediators in strafzaken hebben we te maken met honorering door de overheid, als de zaken via het Mediationbureau van een Rechtbank worden verwezen. Per strafzaak ontvangen twee co-mediators een lump-sum van  € 800,- (ex BTW) voor. Ongeacht het aantal gesprekken of uren dat nodig is. Geregeld zakt het bruto uurtarief onder het minimum(jeugd)loon. We zijn benieuwd of daar nu iets aan zal worden gedaan? Het honorarium van mediators in strafzaken staat in schril contrast met de beloning voor Achmea/LegalGuard die ook door de minister van Veiligheid & Justitie worden ingehuurd. Zij mogen  per standaardafdoening in een zaak € 1.100,- (ex BTW) declareren. Lees meer hierover in het Tijdschrift Conflicthantering

Nu ook het honorarium van de sociale advocatuur (eindelijk en terecht!) een tandje bijgeplust wordt (overigens is het straks nog steeds niet te vergelijken met het honorarium dat V&J aan verzekeraars betaalt) kan het honaraium van mediators in strafzaken toch zeker niet achterblijven?