Mediation in strafzaken is inmiddels redelijk ingeburgerd in het strafproces. Tegelijkertijd wordt de potentie van mediation in letsel- en overlijdensschade zaken nog onderbenut. In Verkeersrecht publiceerde Janny Dierx een artikel over de mogelijkheden en wenselijke ontwikkelingen.

In de opleiding Mediation in Strafzaken die op 3 maart 2020 start bij de Lime Tree en Caleidoscoop gaan we uitgebreid in op dit onderwerp. De cursisten ontvangen het artikel uiteraard gratis.

Websites:

Verkeersrecht, VR 2019/200 Schadeherstelrecht: de tijd is er rijp voor

De Lime Tree / Caleidoscoop