Regelmatig tref je ze aan, uitspraken van rechters die hulpverleners, mantelzorgers of familieleden van kwetsbare ouderen veroordelen omdat ze de bankrekening van de oudere hebben geplunderd. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak uit 2019. Uitspraken als deze zijn een topje van de ijsberg. Vaak zijn ouderen bang om aangifte te doen en duurt het lang voordat derden of andere familieleden de signalen van misbruik op waarde weten te schatten. Het ministerie van VWS is al jaren bezig om de aanpak van financieel misbruik van kwetsbare personen te verbeteren.

Mediation kan – zeker als het tijdig preventief wordt ingezet – veel schade voorkomen. Zie voor een voorbeeld van een dergelijke zaak de publicatie in Nederlandse Mediation, Aflevering 4 van Jaargang 2019/49. In deze zaak kon voor het oplossen van een deelgeschil met succes een beroep worden gedaan op de snelle procedure van artikel 96 Rv (spreekuurrechter).

Op deze combinatie van civiel- en strafrechtmediation gaan we nader in op de specialisatieopleiding van Caleidoscoop en The Lime Tree die op 3 maart 2020 van start gaat.

Gemeenten, banken, maatschappelijk werkers, medewerkers van Veilig Thuis en andere professionals maar ook familieleden of anderen die vermoedens van financieel misbruik zien, kunnen contact opnemen met De Mediation Coöperatie en bespreken of (preventieve) mediation inzetbaar is.